Referat fra Generalforsamlingen i Veflinge Forsamlingshus den 22. februrar 2018

 1. Valg af dirigent.
  Frank Thomsen blev foreslået og valgt.
 2. Formandens årsberetning.
  Formand Pia Sjødahl berettede om året der er gået – arrangementer, vedligeholdelsesprojekter mm.
 3. Regnskabets fremlæggelse.
  Kasserer Dorthe Larsen fremlagde det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
  Ingen indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af næste års koningent (pt. kr. 100 ,- for medlemskort).
  Efter mindre debat blev det besluttet at fastholde kontingentet på kr. 100 ,- pr. år.
 6. Valg af bestyrelse.
  Pia Sjødahl og Janne Iskov ønsker genvalg.
  Helene Christensen og Rene Thomsen ønsker ikke genvalg.
  Desværre er der ingen af de fremmødte deltagere, der ønsker at blive valgt til bestyrelsen, og dette punkt må derfor tages op igen på en ekstraordinær generalforsamling, som vil blive annonceret som den ordinære generalforsamling.
 7. Valg af 2 stk. bestyrelsessuppleanter (1 års periode)
  Jimmy Dansbo og Mike Olsen blev blev valgt til suppleanter.
 8. Valg af revisorer (2 stk.)
  Kaja Rasmussen og Leif Rasmussen blev genvalgt.
 9. Valg af revisorsuppleant (1 års periode)
  Tove Rasmussen blev valgt.
 10. Eventuelt.
  Bjarne fortalte om og fremviste arbejdsgruppens planer for det ønskede “Veflinge Bytorv”, samt deres ihærdige arbejde for at få finansieret projektet.
 11. Udtrækning af medlemskort:
  1. Gavekort på kr. 300,- til Brugsen – blev vundet af Havrekær 52, Veflinge.
  2. 2 flasker vin – blev vundet af Havrekær 36, Veflinge.
  3. 1 flaske vin – blev vundet af Hedebovej 7, Veflinge

På gensyn til den ekstraordinære generalforsamling

Generalforsamling

Ugeavisen har i forbindelse med annoncering af dette års generalforsamling torsdag den 22/2-2018 og efterfølgende rettelse af fejl i annoncen, oplyst at der serveres varm suppe & en øl/vand til generalforsamlingen.

Det er ikke noget vi har gjort de senere år, men hvis det kan lokke flere til i et år, hvor vi ved der mindst skal 2 nye medlemmer ind i bestyrelsen, byder vi gerne på suppe 🙂

Vi har dog brug for at vide hvor mange kuverter der skal serveres, hvorfor du bedes tilmelde dig til generalforsamlingen i vores opslåede begivenhed eller på SMS til Janne på tlf. 40860368 SENEST tirsdag den 20/2.

Det er naturligvis muligt at deltage i generalforsamlingen uden tilmelding, men så er der ingen garanti for at få suppe.
Vel mødt.

Generalforsamling i Veflinge Forsamlingshus 22/02 2018 kl. 19.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens årsberetning
 3. Regnskabs fremlæggelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af næste års kontingent (pt. kr. 100,- for medlemskort)
 6. Valg af bestyrelse.
  På valg i år: Pia Sjødahl, Janne Iskov, Helene Christensen & Rene Thomsen.
  På valg om 1 år: Frank Thomsen, Dorthe Larsen & Kamilla Bauer.
 7. Valg af 2 stk. bestyrelsessuppleanter (1 års periode)
 8. Valg af revisor
 9. Valg af revisorsuppleant (1 års periode)
 10. Eventuelt
 11. Udtrækning af medlemskort.
   1. Gavekort på kr. 300,- til Brugsen
   2. 2 flasker vin
   3. 1 flaske vin

Generalforsamling Veflinge Forsamlingshus 21.02.2017

Referat:

 1. Valg af dirigent – Frank Thomsen
 2. Formandens beretning fremlagt af Pia Sjødahl
 3. Regnskabsaflægning, regnskabet fremlagt af Dorthe Larsen
 4. Valg af bestyrelse
  • Ikke på valg
   Pia Sjødahl 1 år tilbage
   Helene Christensen 1 år tilbage
   Janne Iskov 1 år tilbage
   Rene Thomsen 1 år tilbage
  • På valg
   Frank Thomsen ønsker genvalg
   Dorthe Larsen ønsker genvalg
   Rene Thomsen ønsker genvalg
   Helle Jacobsen ønsker ikke genvalg
  • Ønskede at opstille til bestyrelse og blev valgt
   Kamilla Lomborg Bauer
 5. Valg af suppleanter, følgende blev genvalgt:
  Anni Andersen ønsker ikke genvalg
  Jimmy Dansbo ønsker genvalg
 6. Valg af revisor, følgende blev genvalgt:
  Kaja Rasmussen
  Leif Rasmussen
 7. Valg af revisor suppleant, følgende blev genvalgt:
  Tove Rasmussen
 8. Indkommende forslag, der var ikke kommet nogle
 9. Eventuelt
 10. Vindere af gavekort på medlemskort
  Gavekort på 300 kr. til Brugsen Frederiksberg 43B
  2 flasker vin Lindebjerg 29
  1 flaske vin Havrekær 1

Støt forsamlingshuset

Så er det blevet tid til at fornye medlemsskabet i Veflinge Forsamlingshus.

Den 17. september kommer vi rundt og sælger medlemskort.
Medlemsskab koster 100 kr.

Der kan betales kontant,via Swipp, Mobile Pay eller bankoverførsel. Hvis du betaler inden den 17. sørger vi for at aflevere dit medlemskort i postkassen. Husk at skrive navn og adresse så vi ved hvem der skal have medlemskortet.

Swipp til tlf: 2148 2416
Mobile Pay til tlf: 2134 0506 eller 3062 7048
Bank overførsel til: Nordfyns Bank – Reg: 6860 Konto: 2023001

Generalforsamling Veflinge Forsamlingshus 23.02.2016

Referat:

 1. Valg af dirigent – Frank Thomsen
 2. Formandens beretning fremlagt af Pia Sjødahl
 3. Regnskabsaflægning, regnskabet fremlagt af Dorthe Larsen
 4. Valg af bestyrelse
  • Ikke på valg
   Pia Sjødahl 1 år tilbage
   Frank Thomsen 1 år tilbage
   Dorthe Larsen 1 år tilbage
  • På valg
   Kim Thomsen ønsker ikke genvalg
   Signe Damgård ønsker ikke genvalg
   Rene Thomsen ønsker genvalg
   Helle Jacobsen ønsker genvalg
  • Ønskede at opstille til bestyrelse og blev valgt
   Janne Iskov
   Helene Christensen
 5. Valg af suppleanter, følgende blev genvalgt:
  Anni Andersen
  Jimmy Dansbo
 6. Valg af revisor, følgende blev genvalgt:
  Kaja Rasmussen
 7. Valg af revisor suppleant, følgende blev genvalgt:
  Leif Rasmussen
 8. Indkommende forslag, der var ikke kommet nogle
 9. Eventuelt
  Der var en del der ikke deltog i fastelavnsfest da de havde følt sig utrygge sidste år, det var der taget hånd om allerede i år og vi håber der kommer mange til næste år.
 10. Vindere af gavekort på medlemskort
  Gavekort på 300 kr. til Brugsen Lindebjerg 31
  2 flasker vin Frederiksberg 48
  1 flaske vin Lillegade 18

Konstitureret bestyrelse

 • Formand: Pia Sjødahl
 • Næstformand: Janne Iskov
 • Kasserer: Dorthe Larsen
 • Udlejer: Helene Mygind Christensen
 • Menig medlem: Rene Thomsen
 • Menig medlem: Frank Thomsen
 • Menig medlem: Helle Jacobsen
 • Suppleant: Anni Andersen
 • Suppleant: Jimmy Dansbo