Bestyrelsen

 • I bestyrelsen siden 2015 – Pia Sjødahl – formand
 • I bestyrelsen siden 2016 – Janne Iskov – næstformand
 • I bestyrelsen siden 2015 – Dorthe Larsen – kasserer
 • I bestyrelsen siden 2018 – Hanne Ekknud – sekretær
 • I bestyrelsen siden 2015 – Frank Thomsen – bestyrelsesmedlem
 • I bestyrelsen siden 2018 – Rasmus Nielsen – bestyrelsesmedlem
 • I bestyrelsen siden 2019 – Jeanne S. Hansen – bestyrelsesmedlem
 • Janne M. Frank – suppleant
 • Jimmy Dansbo – suppleant
 • Kaja Rasmussen – revisor
 • Leif Rasmussen – revisor
 • Tove Rasmussen – revisorsuppleant