Referat af generalforsamlings i Veflinge Forsamlingshus 09.04.2024 kl. 19.00

 1. Valg af dirigent – Tine Rosenlund
 2. Formandens årsberetning:
  Vi har i år haft en del
  • Fastelavn
  • Juletræstænding
  • Adventsfest
  • Fællesspisninger
  • Helsemesse
  • Julemarked
  Vi har opstartet renovering af huset, der er malet i det meste af huset. Køkkenet har fået en omgang. Vi har igen i år haft en masse udlejninger, både alm. og ungdomsfester. Der har det sidste år været 31 udlejninger.
 3. Regnskabsfremlæggelse – Vi er kommet ud af året med et overskud på kr. 45.146,98.
  Det er fra udlejninger, der kommer mest ind.
  Regnskab godkendes af bestyrelsen, da der ikke er revisor til stede.
  Fastsættelse af næste års kontingent (pt. 100,- kr. for medlemskort).
  Kontingent stiger til kr. 125,- årligt.
 4. Valg af bestyrelse
  FormandTine Rosenlund
  NæstformandSophie Knudsen
  KassererLoe Juhl Pedersen
  SekretærRikke Juhl Lønberg
  Menig medlemHenning Jacobsen
  Menig medlemRikke Ormhøj
  SuppleantBelinda Warberg
  SuppleantJimmy Dansbo
 5. Valg af 2 stk. bestyrelsessuppleanter (1 års periode)
  Jimmy Dansbo (Genopstiller ikke)
  Lone Juhl Pedersen (Genopstiller ikke)
  Rikke Juhl Lønberg (Genopstiller) Er genvalgt.
  Valgt ind i bestyrelsen er:
  Lara Juhl Lønberg
  Konstituering vil blive ved næste møde.
 6. Valg af revisor
  Anja Knudsen (Genopstiller)
 7. Valg af revisorsuppleant (1 års periode)
  Louise Sicko (Genopstiller)
 8. Eventuelt
  Næste møde: Samme dag kl. 19.30

Referat af generalforsamlings i Veflinge Forsamlingshus d.24 maj 2023 kl. 18.30

 1. Valg af dirigent – Rikke Juhl Lønberg
 2. Formandens årsberetning – Vi har i år haft
  • Helsemesse
  • Fastelavnsfest
  • Juletræstænding
  • Adventsfest
  • Julemarked
  • Fællesspisninger
  • Foredrag med hypnose
  • Swap and shop
  • Stormøde vedr. butikslukning
  • Fællesrengøringer

  Vi har også i år haft en del udlejninger, både fra private og fra offentlige som f.eks. kommune og Bogense Provsti.
  Vi har i år haft success med at leje ud til ungdomsfester, og det er vi super glade for.
 3. Regnskabsfremlæggelse – Vi er kommet ud af året med et overskud på kr. 33.516,32. Det er fra udlejninger der er kommet mest ind. Regnskab godkendes af bestyrelsen, da der ikke er revisor til stede
 4. Ændring af vedtægter så der står at alle i bestyrelsen må benytte kort. – Godkendt af bestyrelsen.
 5. Fastsættelse af næste års kontingent (pt. kr. 100,- for medlemskort) – Kontingent stiger til kr. 125,- årligt.
 6. Valg af bestyrelse – På valg i år er Tine Rosenlund (genopstiller) og Jimmy Dansbo (genopstiller). Begge blev genvalgt.
 7. Valg af 2 stk. bestyrelsessuppleanter (1 års periode) – Bent Albrektsen (genopstiller ikke) og Belindea Warberg (genopstiller). Belindea blev genvalgt og istedet for Bent Albrektsen blev Lone Reinholdt Hansen valgt som suppleant.
 8. Valg af revisor – Anja Knudsen (genopstiller) blev genvalt.
 9. Valg af revisor suppleant (1 års periode) – Louise Sicko (genopstiller) blev genvalgt.
 10. Eventuelt – Næste almindelige bestyrelsesmøde afholdes den 15. august kl. 19.00

Referat af Generalforsamling Veflinge forsamlingshus d.24 maj 2022 Kl. 18.30

 1. Valg af dirigent – Rikke blev valgt
 2. Formandens beretning – Forsamlingshuset har en del udlejninger og bestyrelsen har afholdt bla. Juletræstænding, foredrag med Peter Bang, borgermøde og vælgermøde. Bestyrelsen har også sørget for oprydning af kælder i løbet af året.
 3. Kassererens beretning – Regnskaber er godkendt.
 4. Kontingent fastsættelse – Kontingentet for fortsat 100 kr.
 5. Valg af bestyrelsen – På valg var: Rikke Juhl Lønberg, Bonnie Buchhave og Lone Juhl Pedersen. Alle tre blev genvalgt.
 6. Valg af revisorer – Anja Knudsen og Louise Sicko bliver spurgt om de vil revidere regnskab fremover.
 7. Indkomne forslag – Ingen
 8. Eventuelt – Intet.

Fastelavnsfest i Veflinge Forsamlingshus

Søndag den 27/2-22 fra kl. 14.30 inviterer Veflinge Forsamlingshus til årets fastelavnsfest, det er både for børn og voksne.

Fastelavn, Fastelavnstønde, Tønde, Slik, Godter

Der vil være tøndeslagning, kåring af kattedronninger og kattekonger og selvfølgelig kåringer for udklædning, både for børn og voksne.

Der vil være salg af; sodavand, juice, øl, kaffe/the, fastelavnsboller og slik.

Vi glæder os til at se JER

Med venlig hilsen Veflinge Forsamlingshus bestyrelse.

Referat af Generalforsamling Veflinge forsamlingshus d.26 maj 2021 Kl. 18.30

 • Valg af dirigent : Rikke
 • Formandens beretning : Der er ikke sket meget det sidste år pga. Covid19 – der har være få udlejninger og flere er udskudt eller aflyst.
 • Regnskabsaflægning : forelagt af Dorthe og ingen kommentarer til regnskab.
 • Fastsættelse af kontingent : Det er vedtaget at fortsætte med 100 kr.
 • Valg af bestyrelse :

På valg

 • Frank Thomsen                                      ønsker ikke genvalg
 • Dorthe Larsen                                        ønsker ikke genvalg

Nye bestyrelsesmedlemmer

 • Bent Albrektsen
 • Trine Ringmand Rosenlund

       Ikke på valg

 • Hanne Ekknud
 • Rikke Juhl Lønberg
 • Pia Sjødahl
 • Bonnie Buchhave
 • Lone Juhl

Valg af suppleanter

 • Anni Andersen                                        ønsker ikke genvalg
 • Janne Frank                                            genopstiller

Nye supleanter

 • Janne Frank                                      genvalgt
 • Belinda Warberg

Valg af Revisorer og Revisorsuppleant

 • Valg af revisor
 • Kaja Rasmussen                                     genvalgt
 • Leif Rasmussen                                      genvalgt
 • valg af Revisor suppleant
 • Tove Rasmussen                                    genvalgt
 • Indkommende forslag Ingen
 • Eventuelt                                      Ingen punkter

Udtrækning af præmier på medlemskort :

 • Bystævnet 15                   gavekort på 300 kr. til daglig brugsen
 • Nymarksgyden 73            2 flasker vin
 • Frederiksberg 10              1 flaske vin

Mvh Bestyrelsen

GENERALFORSAMLING I VEFLINGE FORSAMLINGSHUS 26/5-2021 kl 18.30

Grundet covid-situationen har generalforsamlingen været udskudt, men nu afholder vi det endelig.Og i år søger vi nye kræfter, da to medlemmer efter flere år i bestyrelsen har valgt at træde tilbageSå har du lyst til at være en del af bestyrelsen, få indflydelse på hvad der skal ske i huset af arrangementer og være en del af at gøre forsamlingshuset til byens samlingssted, så tøv ikke med at tage kontakt til formand Hanne Ekknud her på Facebook og så kan vi tage en snak.Så mød op og bliv en del af bestyrelsen og hav indflydelse på husets fremtid.Vi ses i Veflinge forsamlingshus onsdag den 26. Maj kl 18.30

Vh Bestyrelsen

11

Årligt salg af medlemskort

Så er igen nået den tid på året, hvor bestyrelsen i Veflinge Forsamlingshus går fra hus til hus, for at sælge medlemskort – denne gang for perioden okt.2020– sept.2021.

Prisen er som tidligere år 100,- kr. pr. husstand.I perioden mandag den 14/9-2020 til søndag den 4/10 – 2020, kommer vi rundt på Veflinge bys adresser (ikke på adresser udenfor, men vi leverer naturligvis medlemskortene til alle som indbetaler kr. 100,- på bank eller mobilpay).

Du kan allerede nu bestille dit medlemskort, ved at indbetale 100,- kr på mobilpay nr. 81913 eller lave en overførsel på kr. 100,- til vores bankkonto 6860-0002023001. HUSK ALTID AT PAFØRE DIN ADRESSE PÅ BETALINGEN, SÅ VI VED HVOR KORTET SKAL AFLEVERES!!!

Ved at købe medlemskort, støtter man forsamlingshuset, hvor pengene bl.a. bruges til vedligeholdelse osv. Derudover deltager du som medlem i vores årlige lodtrækning om 3 præmier og så har du selvfølgelig også stemmeret på den årlige generalforsamling, hvor bestyrelsens medlemmer vælges.

På gensyn

Bestyrelsen

?
?
?
?

GENERALFORSAMLING

Veflinge Forsamlingshus afholder generalforsamling torsdag den 13. august 2020 fra kl. 18.30.

Der er stort behov for nye kræfter til den fremtidige bestyrelse, idet flere bestyrelsesmedlemmer ikke ønsker genvalg, så tag gerne kontakt til formand Pia Sjødahl, for at høre mere om arbejdet i husets bestyrelse – enten via Facebook eller på mail : udlejer@veflingeforsamlings.dk