Referat af Generalforsamling Veflinge forsamlingshus d.26 maj 2021 Kl. 18.30

 • Valg af dirigent : Rikke
 • Formandens beretning : Der er ikke sket meget det sidste år pga. Covid19 – der har være få udlejninger og flere er udskudt eller aflyst.
 • Regnskabsaflægning : forelagt af Dorthe og ingen kommentarer til regnskab.
 • Fastsættelse af kontingent : Det er vedtaget at fortsætte med 100 kr.
 • Valg af bestyrelse :

På valg

 • Frank Thomsen                                      ønsker ikke genvalg
 • Dorthe Larsen                                        ønsker ikke genvalg

Nye bestyrelsesmedlemmer

 • Bent Albrektsen
 • Trine Ringmand Rosenlund

       Ikke på valg

 • Hanne Ekknud
 • Rikke Juhl Lønberg
 • Pia Sjødahl
 • Bonnie Buchhave
 • Lone Juhl

Valg af suppleanter

 • Anni Andersen                                        ønsker ikke genvalg
 • Janne Frank                                            genopstiller

Nye supleanter

 • Janne Frank                                      genvalgt
 • Belinda Warberg

Valg af Revisorer og Revisorsuppleant

 • Valg af revisor
 • Kaja Rasmussen                                     genvalgt
 • Leif Rasmussen                                      genvalgt
 • valg af Revisor suppleant
 • Tove Rasmussen                                    genvalgt
 • Indkommende forslag Ingen
 • Eventuelt                                      Ingen punkter

Udtrækning af præmier på medlemskort :

 • Bystævnet 15                   gavekort på 300 kr. til daglig brugsen
 • Nymarksgyden 73            2 flasker vin
 • Frederiksberg 10              1 flaske vin

Mvh Bestyrelsen