Referat af Generalforsamling Veflinge forsamlingshus d.24 maj 2022 Kl. 18.30

  1. Valg af dirigent – Rikke blev valgt
  2. Formandens beretning – Forsamlingshuset har en del udlejninger og bestyrelsen har afholdt bla. Juletræstænding, foredrag med Peter Bang, borgermøde og vælgermøde. Bestyrelsen har også sørget for oprydning af kælder i løbet af året.
  3. Kassererens beretning – Regnskaber er godkendt.
  4. Kontingent fastsættelse – Kontingentet for fortsat 100 kr.
  5. Valg af bestyrelsen – På valg var: Rikke Juhl Lønberg, Bonnie Buchhave og Lone Juhl Pedersen. Alle tre blev genvalgt.
  6. Valg af revisorer – Anja Knudsen og Louise Sicko bliver spurgt om de vil revidere regnskab fremover.
  7. Indkomne forslag – Ingen
  8. Eventuelt – Intet.