Bestyrelsen

 • I bestyrelsen siden 2018 – Hanne Ekknud – Formand
 • I bestyrelsen siden 2020 – Rikke Juhl Lønberg – næstformand
 • I bestyrelsen siden 2015 – Dorthe Larsen – kasserer
 • I bestyrelsen siden 2015 – Pia Sjødahl – Sekretær
 • I bestyrelsen siden 2015 – Frank Thomsen – bestyrelsesmedlem
 • I bestyrelsen siden 2020 – Bonnie Buchhave – bestyrelsesmedlem
 • I bestyrelsen siden 2020 – Lone Juhl – bestyrelsesmedlem
 • Janne M. Frank – suppleant
 • Anni Andersen – suppleant
 • Kaja Rasmussen – revisor
 • Leif Rasmussen – revisor
 • Tove Rasmussen – revisorsuppleant