Huset & Foreningen

Veflinge Forsamlingshus har været byens samlingspunkt siden 1893.

Den 1. april 1979 dannede man foreningen Andelsselskabet Veflinge Forsamlingshus, Foreningen fik overdraget forpligtigelsen til at varetage den daglige drift og vedligeholdelse af huset, der fortsat skulle drives som byens møde- og samlingssted,

Det er i dag husets bestyrelse, der forestår den daglige ledelse og drift af huset.

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, som afholdes inden udgang af 1.kvartal, i henhold til foreningens vedtægter.

Alle personer der bor på, eller har tilknytning til egnen, kan være medlem af foreningen, og har også mulighed for at opstille til bestyrelsen.

Afholdelse af generalforsamlingen annonceres årligt i Områdeavisen og her på siden.