Projekter

I de senere år, har vi i bestyrelsen arbejdet på, at vi over en række år, skal have renoveret vores gamle hus, og opdateret til det 20. århundrede

Det er en bekostelig affære, men vi har hidtil været heldige, men vores ansøgninger om økonomisk hjælp hertil.

Vores renoverings-projekter er dog krævende på flere plan, idet foreningen skal bidrage med ressourcer til “projektledelse” og penge eller forskellige arbejdsopgaver, i samarbejde med de lokale håndværkere, vi har hyret til nogle af opgaverne.

Vi er dog godt tilfreds med de projekter vi har nået indtil nu.

2016

  • Dræning omkring kælderen
  • Udskiftning af døre og vinduer
  • Maling indendørs.

2017

  • Nyt gulv i salen

2018

  • Scenen renoveret
  • Murstensvæg i salen
  • Opfriskning af køkken

2019

  • Udskiftning af gas-fyr.

Vi havde i 2019 satset på, at kunne renovere husets køkken, men desværre havde vi ikke heldet med os, i ansøgningen om midler hertil. Vi er dog friske på, at gentage vores ansøgninger næste år.