Økonomi

Foreningens indtægtskilder er :

  • Udlejning af huset
  • Indtægter fra salg af billetter/forplejning ved husets forskellige arrangementer.
  • Salg af medlemskort (se nærmere under menupunktet)
  • Sponsoraftale Energi Fyn ( se nærmere under menupunktet)
  • Foreningstilskud fra Nordfyns Kommune

Derudover søger vi diverse mulige tilskud / legater til vores større projekter.

Medlemskort

Energifyn – Sponsorordning