Bestyrelsens daglige arbejde

Bestyrelsens primære opgave er at drive forsamlingshuset, og derigennem sikre at huset fortsat kan fungere som møde- & samlingssted for byens borgere.

Dette indebærer :

  • 4-8 bestyrelsesmøder om året (alt efter aktiviteter/initiativer)
  • Udlejning af huset
  • Alm. vedligeholdelse af huset – inde & ude
  • Afholdelse af egne arrangementer
  • Deltagelse i fælles-arrangementer med byens andre forenings-bestyrelser

Derudover tilstræber den siddende bestyrelse, at bringe huset ind i det 20. århundrede, gennem moderniseringer og fornyelser.