Medlemskort

Ved årligt at købe et medlemskort til foreningen Veflinge Forsamlingshus, tilkendegiver du ikke alene dit ønske om at fastholde byens samlingssted, men du erhverver dig også ret til medbestemmelse omkring husets ledelse, idet medlemmer har stemmeret på foreningens generalforsamling.

Derfor bruger vi hvert år tid på at komme rundt til alle borgere, indenfor Veflinges by-grænse, og tilbyde dem mulighed for medlemskab i det kommende år (1. oktober til 30. september).

Borgere udenfor by-grænsen er naturligvis også meget velkomne i foreningen, og vi kommer også ud til din adresse med et medlemskort, hvis du har lyst til at støtte op om foreningen.

Foreningens medlemskontingent fastsættes på den årlige generalforsamling – og har igennem flere år været på kr. 100,- pr. husstand.

Medlemskortet kan betales med kontanter, bankoverførsel eller mobilpay.

Når tiden sig nærmer, vil vi annoncere vores salgstur i byen, både her og på vores Facebook-side, men du er også velkommen til at lave en indbetaling inden vi kommer rundt, og så afleverer vi blot medlemskortet på vores tur.

Det er vigtigt at du husker at oplyse din adresse på overførslen, da vi ellers ikke ved hvem vi skal udstede medlemskortet til.

Du kan betale via :

  • Bank  Kto. 6860-0002023001  HUSK at oplyse din adresse i adviserings-feltet.
  • Mobilpay – nr. 81913                HUSK at oplyse din adresse i adviserings-feltet.