Referat af generalforsamlings i Veflinge Forsamlingshus d.24 maj 2023 kl. 18.30

 1. Valg af dirigent – Rikke Juhl Lønberg
 2. Formandens årsberetning – Vi har i år haft
  • Helsemesse
  • Fastelavnsfest
  • Juletræstænding
  • Adventsfest
  • Julemarked
  • Fællesspisninger
  • Foredrag med hypnose
  • Swap and shop
  • Stormøde vedr. butikslukning
  • Fællesrengøringer

  Vi har også i år haft en del udlejninger, både fra private og fra offentlige som f.eks. kommune og Bogense Provsti.
  Vi har i år haft success med at leje ud til ungdomsfester, og det er vi super glade for.
 3. Regnskabsfremlæggelse – Vi er kommet ud af året med et overskud på kr. 33.516,32. Det er fra udlejninger der er kommet mest ind. Regnskab godkendes af bestyrelsen, da der ikke er revisor til stede
 4. Ændring af vedtægter så der står at alle i bestyrelsen må benytte kort. – Godkendt af bestyrelsen.
 5. Fastsættelse af næste års kontingent (pt. kr. 100,- for medlemskort) – Kontingent stiger til kr. 125,- årligt.
 6. Valg af bestyrelse – På valg i år er Tine Rosenlund (genopstiller) og Jimmy Dansbo (genopstiller). Begge blev genvalgt.
 7. Valg af 2 stk. bestyrelsessuppleanter (1 års periode) – Bent Albrektsen (genopstiller ikke) og Belindea Warberg (genopstiller). Belindea blev genvalgt og istedet for Bent Albrektsen blev Lone Reinholdt Hansen valgt som suppleant.
 8. Valg af revisor – Anja Knudsen (genopstiller) blev genvalt.
 9. Valg af revisor suppleant (1 års periode) – Louise Sicko (genopstiller) blev genvalgt.
 10. Eventuelt – Næste almindelige bestyrelsesmøde afholdes den 15. august kl. 19.00